dilluns, 29 de desembre de 2008

Caramull: la porció d'una substància que sobresurt de les parets del recipient.